คุณธรรมประจำใจ

คุณธรรมเป็นเครื่องหมายของคนดี

ทำให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข

และเป็นที่ยกย่องของบุคคลทั่วไป

Tag:
ประเภท: อื่นๆ ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 11 คนอ่าน: 40,446
โดย: koynoi
มากกว่า 6 ปีที่แล้ว
17
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน